środa, 09 luty 2022 07:45

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2022

  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHOJNICACH

z dnia 8 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie Nr 1/2022

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach z dnia 7 stycznia 2022 r.

w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu chojnickiego

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pk1, pkt 3, pkt 8e, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz na podstawie art. 60 lit. b), art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu chojnickiego zmienia się treść w sposób następujący:

  1. w preambule wykreśla się słowa: „w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tucholskiego”;

  2. otrzymuje brzmienie: „§2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący: w powiecie chojnickim, gminie Chojnice miejscowości wraz z wybudowaniami: Ciechocin Pierwszy, Doręgowice, Kamionka (k. Zamartego), Nowy Dwór, Melanowo, Melanówek, Ogorzeliny, Sławęcin.”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób

zwyczajowo przyjęty i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Chojnicach

Katarzyna Falgowska

Wyświetlony 3243 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 luty 2022 07:56