poniedziałek, 07 marzec 2022 11:17

„Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”

To pierwsza odsłona Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata. Celem programu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Przede wszystkim wsparciem objęte zostaną osoby ewakuowane do Polski w ramach rządowego wsparcia sojuszników z Afganistanu, a także mieszkańcy pogrążonej w wojnie Ukrainy.

W ramach pierwszej edycji programu – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizacje projektów realizowanych w priorytetowych obszarach programu – aktywizacji zawodowej i integracji. Zadania dotyczyć mogą m.in. wsparcia dla cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności.

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/40-mln-zl-na-aktywizacje-cudzoziemcow-minister-rodziny-oglosila-konkurs

Wyświetlony 2980 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 marzec 2022 11:26