poniedziałek, 07 marzec 2022 14:44

 

flaga2

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

godlo

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Całkowity koszt zadania to 116 892 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Asystent powinien dążyć do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym lub
  3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. mają być realizowane dla 4 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w łącznej liczbie godzin 2 520.

 

 

 

 

 

 

Tired of monthly subscriptions? Then perpetual Autodesk AutoCAD 2017 is sure to please you
Wyświetlony 2960 razy Ostatnio zmieniany środa, 13 lipiec 2022 22:29