środa, 16 marzec 2022 13:43

flaga

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – Opieka wytchnieniowa

 godlo

 

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Całkowity koszt zadania to 274 176 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania. Dzięki wsparciu opiekun czasowo odciążony od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, będzie miał czas na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw.  

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie osób z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną, wymagających wysokiego poziomu wsparcia czy stale przebywających w domu, tj. takich, które nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek całodobowych. Pod uwagę brane będą również stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi opieki wytchnieniowej w 2022 r. mają być realizowane łącznie dla 28 osób, tj. 24 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 4 dzieci niepełnosprawnych, w ilości do 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W celu zgłoszenia się do Programu należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym GOPS w Chojnicach: https://gopschojnice.bip.gov.pl/rejony-opiekuncze/rejony-opiekuncze-dzial-pomocy-spolecznej.html

 

 

 

Wyświetlony 3053 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 marzec 2022 14:21