czwartek, 31 marzec 2022 12:40

Urząd w Twoim domu

Jeśli masz pilną sprawę do załatwienia w urzędzie, nie musisz już zwalniać się z pracy, by stanąć w kolejce do okienka. Naprzeciw wychodzi e-administracja oraz e-usługi, które ona zapewnia. Dziś do załatwienia wielu spraw wystarczy posiadać profil zaufany. Dzięki niemu możemy przez internet np. uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, zameldować się na pobyt stały lub czasowy czy też zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu.

„Do tego, że wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu dzięki aplikacjom i łączom internetowym, już zdążyliśmy się przyzwyczaić. To nam wręcz spowszedniało. Część tych spraw nadal można próbować załatwić w sposób tradycyjny, bez udziału cyfrowych narzędzi e-państwa. Jeżeli uważasz, że większość spraw urzędowych możesz załatwić tylko tradycyjnie jest to już tylko złudzenie. Jeśli coś funkcjonuje na papierze to zawsze jest to równoległe do procedury cyfrowej. I wszystko wskazuje na to, że od cyfryzacji zwyczajnie nie ma odwrotu.” – wskazuje Janusz Cieszyński pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Wideo

Profil zaufany posiada już ponad 14 milionów Polaków. W 2021 r. zakładało go średnio 12tys Polaków każdego dnia Polaków go zakładało,  W tym samym czasie  do urzędów trafiało dziennie średnio 6 tys. pism online (pism ogólnych).

Dzięki profilowi zaufanemu podpiszesz elektroniczne pismo lub wniosek do urzędu. Wystarczy go założyć np. przez swój bank i większość spraw załatwiać bez wychodzenia z domu.

Wideo

Jakie sprawy urzędowe załatwisz online:

Profil zaufany umożliwia dostęp do głównych serwisów administracji publicznej m.in.: GOV.PL (Mój GOV), ePUAP, Internetowe Konto Pacjenta, PUE ZUS, CEIDG, biznes.gov.pl, Krajowy Rejestr Karny, Informacji Podatkowej czy Emp@tia.

A już niebawem: - e-Doręczenia !

e-Doręczenia to możliwość odbierania i wysyłania korespondencji urzędowej drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów. To prosta i przejrzysta forma komunikacji pomiędzy wszystkimi typami podmiotów, równoważna z wysłaniem listu poleconego lub osobistą wizytą. Z usługi może skorzystać każdy – zarówno podmiot publiczny, jak i obywatel czy przedsiębiorca, który założy adres do doręczeń elektronicznych.

Dzięki e-Doręczeniom załatwisz sprawę urzędową, odbierzesz lub wyślesz dane i uzyskasz potwierdzenia (dowody), tj. potwierdzenie wysłania i otrzymania danych. e-Doręczenia docelowo będą wykorzystywane w każdym procesie administracyjnym, sądowym i cywilnym.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja

Wyświetlony 2915 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 31 marzec 2022 12:45