czwartek, 31 marzec 2022 12:40

Zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Lotyń w dniu 8 kwietnia 2022 roku

SOŁTYS SOŁECTWA
LOTYŃ
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA LOTYŃ
W DNIU 8 KWIETNIA 2022 ROKU
O GODZINIE 17:00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W LOTYNIU 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 8 kwietnia 2022 roku, godz. 17:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Przyjęcie planu działania sołectwa na 2022r.
  4. Omówienie przebiegu ścieżki rowerowej Lotyń - Nowa Cerkiew.
  5. Sprawy bieżące sołectwa.
  6. Zakończenie zebrania.
 Sołtys
/-/ Sławomir Butza
Wyświetlony 2780 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 31 marzec 2022 12:44