wtorek, 05 kwiecień 2022 13:22

informujemy, iż od 1 kwietnia 2022 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na koszty działalności statutowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r.

Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r. i jest przeznaczona na realizację celów statutowych kół.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2022 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Limit oraz wysokość pomocy.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r. wynosi 70 mln zł.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

    5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,

    6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,

    7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Poniżej link dot. wsparcia finansowego.

https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2022-pomoc-finansowa-przeznaczona-na-realizacje-celow-statutowych-kol

Wyświetlony 2962 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 05 kwiecień 2022 13:25