środa, 20 kwiecień 2022 11:13

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Nowa Cerkiew w dniu 28 kwietnia 2022r.

SOŁTYS SOŁECTWA
NOWA CERKIEW
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA NOWA CERKIEW
W DNIU 28 KWIETNIA 2022 ROKU
O GODZINIE 18.00
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W NOWEJ CERKWI 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 28 kwietnia 2022 roku, godz. 18:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021r.
  4. Przyjęcie planu działania sołectwa na 2022r.
  5. Sprawy bieżące sołectwa.
  6. Zakończenie zebrania.
 Sołtys
/-/ Robert Chojnacki
Wyświetlony 3008 razy Ostatnio zmieniany środa, 20 kwiecień 2022 16:40