poniedziałek, 25 kwiecień 2022 13:32

KOMUNIKAT dotyczący obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

 

Wójt Gminy Chojnice przypomina, że zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres m. in. podmiotowi odbierającemu odpady komunalne oraz służbom ratowniczym.

Niespełnienie powyższego obowiązku grozi karą grzywny w wysokości do 250 zł lub karą nagany na podstawie art. 64 §1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.).

Wyświetlony 2912 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 26 kwiecień 2022 10:49