wtorek, 09 sierpień 2022 11:29

Nabór uzupełniający w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

logotypy

 

AKTUALIZACJA 1.09.2022 R.

UWAGA

NABÓR W RAMACH KONKURSU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

    

 

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Chojnice ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

W ramach ogłoszonego konkursu istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających naukę zdalną.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU!

JEŚLI:

  1. jesteś mieszkańcem gminy Chojnice;
  2. jesteś uczniem szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej;
  3. Twoi krewni (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w jakiejkolwiek gminie objętej PPGR;
  4. nie otrzymałeś na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2021 i 2022), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;

TO ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Wnioski (oświadczenia według ustalonego wzoru) łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz tabelą pokrewieństwa można składać:

  • w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach (89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a), lub
  • za pośrednictwem platformy ePUAP - na adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy w Chojnicach: /2202032/skrytka

w terminie do 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

 

Wnioski (oświadczenia) niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Ilość sprzętu ograniczona, decyduje kolejność prawidłowo skompletowanych zgłoszeń.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej (dot. każdej szkoły ponadpodstawowej), który osiągnął pełnoletność.
  3. Tabela pokrewieństwa.
  4. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć do ww. oświadczenia.

Informacji w sprawie naboru udziela Pan Robert Sawicki: tel. 52 88 01 344.

Konkurs Grantowy realizowany jest w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wyświetlony 3376 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 01 wrzesień 2022 09:41