czwartek, 01 grudzień 2022 11:19

Zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Nieżychowice w dniu 9 grudnia 2022 roku o godzinie 17:00

SOŁTYS SOŁECTWA
NIEŻYCHOWICE
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA NIEŻYCHOWICE
W DNIU 9 GRUDNIA 2022 ROKU
O GODZINIE 17.00
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W NIEŻYCHOWICACH 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 9 grudnia 2022 roku, godz. 17:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od stycznia 2022r. do listopada 2022r.
  4. Sprawy bieżące sołectwa.
  5. Zakończenie zebrania.
 Sołtys
/-/ Waldemar Ochlik
Wyświetlony 582 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 01 grudzień 2022 11:23