piątek, 24 marzec 2023 09:00

 Z dniem 31 marca br. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 16 ust 1 ww ustawy wójtowie w terminie miesiąca od dnia wejścia w życia zobowiązani są do przekazania właściwemu komisarzowi wyborczemu informacji o każdej położonej na terenie gminy miejscowości, w której:

1)     zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców,

2)     nie mieścił się dotąd lokal obwodowej komisji wyborczej,

3)     istnieje możliwość zorganizowania lokalu OKW w tym miejscu.

Trzeba również zapewnić infrastrukturę umożliwiającą zapewnienie funkcjonowania w tym miejscu lokalu obwodowej komisji wyborczej, m.in. dojazd, bezpieczeństwo, wyposażenie, dostęp do internetu i telefonu.

W związku z powyższym Gmina Chojnice otrzymała pismo Komisarza Wyborczego w Słupsku III o pilną analizę w jakich miejscowościach będzie możliwość utworzenia obwodu głosowania obejmującego miejscowości spełniające powyższe kryteria (kryteria muszą być spełnione łącznie). Po dokonaniu wstępnej analizy wynika, że nowe lokale wyborcze mogą powstać w miejscowościach, w których funkcjonują gminne świetlice: Angowice , Ciechocin, Doręgowice, Klawkowo, Nowe Ostrowite, Racławki. Są to miejscowości, w których zostały spełnione łącznie trzy kryteria wymienione w piśmie Komisarza Wyborczego w Słupsku. Na terenie gminy Chojnice są też miejscowości, w których jest co najmniej 200 mieszkańców ale nie ma możliwości zorganizowania lokalu OKW  lub świetlica jest w remoncie (Chojnaty, Granowo, Lipienice, Pawłówko, Powałki, Zbeniny).

Gmina Chojnice wystąpiła do Komisarza Wyborczego w Słupsku III z prośbą o dokonanie  uszczegółowienia dotychczas wyznaczonych okręgów wyborczych w Gminie Chojnice. Przypomnijmy, że w 2018 roku uchwałą nr XXXI/507/2018 Rada Gminy w Chojnicach dokonała podziału Gminy Chojnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Po blisko pięciu latach granice okręgu nr 2, 6 i 13 wymagają uszczegółowienia.

Jak również po pięciu latach doświadczeń z obwodowymi komisjami wyborczymi w dotychczas ustalonym podziale doszliśmy do przekonania, że celowe i zasadne jest podzielenie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Charzykowach na:

1)     Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 w Charzykowach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Charzykowach ul. Szkolna 1 (świetlica),

2)     Obwodową Komisję Wyborczą nr 15 w Charzykowach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Charzykowach ul. Szkolna 1 (sala nr 4).

W tej kwestii czekamy na postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III o zmianę podziału Gminy Chojnice na stałe obwody głosowania. Będziemy Państwa na bieżąco informować o ewentualnych zmianach wprowadzonych przez Komisarza Wyborczego w Słupsku.

            Informacje w powyższym temacie na konferencji prasowej przedstawiła Sekretarz Gminy Lucyna Zawiszewska.

Wyświetlony 246 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 marzec 2023 13:29