poniedziałek, 27 marzec 2023 14:01

Gmina Chojnice złożyła wniosek o dofinansowanie przejścia dla pieszych w Topoli

Na czwartkowej konferencji prasowej Wójt Zbigniew Szczepański poinformował, że Gmina Chojnice złożyła do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosek o dofinansowanie przejścia dla pieszych w Topoli. Tytuł tego zadania brzmi: „Bezpieczne przejście dla pieszych przez drogę gminną nr 236040G w miejscowości Topole”. Wartość inwestycji wynosi 86 100,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji to 86 100,00 zł (100%). Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu z nastawieniem na osoby ze szczególnymi potrzebami. W ramach projektu przewiduje się montaż:

• radarowego miernika prędkości,

• znaków aktywnych D-6 z zasilaniem solarnym,

• aktywnych znaków C-9 LED z własnym zasilaniem,

• płytek integracyjnych na dojściu do przejścia oraz na azylu wraz z pracami brukarskimi oraz

• odnowienie oznakowania poziomego (znaki P-10 i P-14).

Dodatkowo przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne w gminnych szkołach (zajęcia dla ok. 1000 dzieci), pogadanki z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach oraz nauczycielami z zakresu:

• bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię (w tym zwrócenie uwagi na szczególnie niebezpieczne obecnie zjawisko tzw. „smarfonowych zombie”);

• elementarnych przepisów ruchu drogowego;

• miejsc, w których można przechodzić przez jezdnię oraz

• sposobu ich oznakowania (pasy, sygnalizacja świetlna, znak informacyjny przejście dla pieszych).

przejście dla pieszych

Przejście dla pieszych na którym ma zostać poprawione bezpieczeństwo.

Wyświetlony 430 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 marzec 2023 14:50