środa, 29 marzec 2023 12:38

Logo projektu

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Całkowity koszt zadania to 246 795,12 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Asystent powinien dążyć do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym lub
  3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej i odbieraniu ich z niej.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 r. mają być realizowane dla 12 osób z niepełnosprawnością, w tym 4 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 3 dzieci w wieku do 16 r.ż. spełniających zapisy działu III Programu, w łącznej liczbie godzin 5 305. Zmiana wniosku wymaga akceptacji wojewody.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach Programu do 6 kwietnia 2023 r. Druki wniosków dostępne w siedzibie GOPS w Chojnicach pok. 09.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego po tym terminie będzie uzależnione od dostępności środków oraz akceptacji zmiany wniosku przez Wojewodę Pomorskiego.

Wyświetlony 386 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 marzec 2023 07:13