środa, 29 marzec 2023 13:37

 

Logo projektu

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Całkowity koszt zadania to 135 064,97 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania. Dzięki wsparciu opiekun czasowo odciążony od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, będzie miał czas na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw.  

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie osób z niepełnosprawnością stale przebywających w domu, tj. takich, które nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. Pod uwagę brane będą również stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi opieki wytchnieniowej w 2023 r. mają być realizowane łącznie dla 18 opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym 17 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 dziecka niepełnosprawnego, w łącznej liczbie godzin 3 312. Zmiana wniosku wymaga akceptacji wojewody.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach Programu do 6 kwietnia 2023 r. Druki wniosków dostępne w siedzibie GOPS w Chojnicach pok. 09.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego po tym terminie będzie uzależnione od dostępności środków oraz akceptacji zmiany wniosku przez Wojewodę Pomorskiego.

Wyświetlony 387 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 marzec 2023 07:13