poniedziałek, 03 lipiec 2023 13:32

UWAGA ROLNICY!

UWAGA ROLNICY!

Wójt Gminy Chojnice informuje, że w związku z wystąpieniem klęski suszy na terenie województwa pomorskiego, w tym także na terenie Gminy Chojnice, każdy producent rolny, na którego obszarze prowadzenia upraw rolnych wystąpiła susza zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, może złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę.

„Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.” 

Dzięki temu można otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny, aby ubiegać się o ewentualną pomoc w ramach programów pomocy, określonych przez Radę Ministrów.

W czerwcu 2020 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2020 poz. 1009), wprowadzono publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których klimatyczny bilans wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

Od tego czasu, wystąpienie szkód rolniczych wywołanych suszą można zgłaszać wyłącznie poprzez przedmiotową aplikację.

Linki do aplikacji suszowej: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Informacje dodatkowe możesz uzyskać w dni robocze (poniedziałek ‒piątek) w godz. 8.15‒16.15 pod numerami telefonów:

Sprawdź też informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wójt Gminy Chojnice

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Wyświetlony 664 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 lipiec 2023 13:34