piątek, 01 wrzesień 2023 12:28

Kolejna rodzina repatriantów przybędzie na teren gminy Chojnice

W dniu 30 sierpnia br. Rada Gminy w Chojnicach podjęła uchwałę w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Chojnice w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu.

Zaproszenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapewnienia repatriantom warunków do osiedlenia się na okres nie krótszy niż
2 lata, w tym:
1) mieszkanie komunalne w miejscowości Ostrowite,
2) zwolnienie z zapłaty czynszu za wynajęte przez Gminę Chojnice mieszkanie komunalne, przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu,
3) pomoc w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej,
4) pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej,
5) w miarę potrzeb opiekę i pomoc w podjęciu nauki.

Gmina Chojnice, mając już doświadczenie w zapewnieniu rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu warunków do osiedlenia się w ramach procedury repatriacji, postanowiła zaprosić kolejną do wolnego mieszkania w miejscowości Ostrowite. Zapraszana rodzina jest w linii prostej spokrewniona z dotychczas zamieszkującą w Ostrowitem trójką repatriantów z Kazachstanu, która postanowiła się usamodzielnić i w porozumieniu z Gminą Chojnice podjąć działania na rzecz sprowadzenia do Polski swoich krewnych.

Kolejny etap procedury repatriacyjnej potrwa około miesiąca. Liczymy, że 4 osobowa rodzina z Kazachstanu (rodzice i 2 synów) przybędzie do Ostrowitego już w październiku.

Wyświetlony 146 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 wrzesień 2023 12:33