wtorek, 14 listopad 2023 10:22

SOŁTYS SOŁECTWA CHARZYKOWY ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA CHARZYKOWY W DNIU 22 LISTOPADA 2023 ROKU O GODZINIE 17.30

SOŁTYS SOŁECTWA
CHARZYKOWY
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA CHARZYKOWY
W DNIU 22 LISTOPADA 2023 ROKU
O GODZINIE 17.30
W DOMU STRAŻAKA
W CHARZYKOWACH 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 22 listopada 2023 roku, godz. 18:00.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Przedstawienie i uchwalenie planu finansowego na rok 2024.
  4. Sprawy bieżące sołectwa.
  5. Zakończenie zebrania.
 Sołtys        
/-/ Jędrzej Ilkowski
Wyświetlony 96 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 listopad 2023 10:30