czwartek, 16 listopad 2023 11:36
SOŁTYS SOŁECTWA NIEŻYCHOWICE
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE
MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA NIEŻYCHOWICE
W DNIU 24 LISTOPADA 2023 ROKU
O GODZINIE 17.30
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W NIEŻYCHOWICACH 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 24 listopada 2023 roku, godz. 18:00.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od stycznia 2023r. do października 2023r.
  4. Sprawy bieżące sołectwa.
  5. Zakończenie zebrania.
 Sołtys        
/-/ Waldemar Ochlik
Wyświetlony 107 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 listopad 2023 11:56