czwartek, 21 grudzień 2023 14:10

Podpisanie umów na budowę drogi wewnętrznej w Lichnowach i cyfryzację Urzędu Gminy w Chojnicach

W dniu dzisiejszym (21.12) w gabinecie Wójta Zbigniewa Szczepańskiego podpisano dwie umowy na kolejne inwestycje. Pierwsza umowa dotyczy budowy drogi wewnętrznej wraz z kanałem kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 20/1 i 24/3 położonych w miejscowości Lichnowy – odnoga ul. Chojnickiej. W przeprowadzonym przetargu najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tego zadania złożyła firma AMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie i wykona inwestycję za kwotę 391.985,20 zł. Droga zostanie wybudowana w terminie 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

DSCN1961

 

Druga podpisana umowa dotyczy cyfryzacji Urzędu Gminy w Chojnicach. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum Login IT Jacek Zimny – Lider oraz Login IT Sp. z o.o. – Członek z siedzibą w miejscowości Koteże, koło Starogardu Gdańskiego. Konsorcjum wykona zadanie za kwotę 2.056.545,09 zł. Inwestycja będzie polegała m.in. na:

  • modernizacji okablowania strukturalnego,
  • modernizacji wyposażenia szafek rozdzielczych i serwerowni o urządzenia switch o wyższej przepustowości oraz zasilacze UPS zapewniające ciągłość pracy urządzeń sieciowych,
  • wykonanie segmentacji sieci komputerowej na VLAN przy wykorzystaniu urządzeń switch,
  • wyposażenie serwerowni w macierz dyskową NVMe,
  • weryfikacja poprawności kontroli dostępu do sieci LAN klasy NAC – system umożliwiający uwierzytelnianie urządzeń/użytkowników korzystających z sieci komputerowej gminy,
  • rozbudowa serwerowni – stworzenie klastra wysokiej dostępności. System umożliwiający wykonywanie kopii zapasowych serwerów oraz replikację danych,
  • rozbudowa sieci teleinformatycznej zapewniające 4 punkty dostępowe dla każdego użytkownika sieci w tym jedno przeznaczone do VOIP,
  • rozbudowa sieci Wi-Fi, aby zapewnić pełne pokrycie budynku Urzędu na dedykowanej do tego celu zabezpieczonej podsieci wraz z konfiguracją strony startowej pełniącej funkcję promowania strony Urzędu Gminy w Chojnicach oraz funkcję uwierzytelniającą.

Termin realizacji zamówienia do 9 miesięcy od dnia przekazania terenu prac.

DSCN1966

Wyświetlony 315 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 21 grudzień 2023 14:38