piątek, 05 lipiec 2024 07:52

Konferencja Wójta Gminy Chojnice z dnia 04.07.2024

Na wczorajszej konferencji Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, wraz z zaproszonymi gośćmi, przedstawił szereg ważnych spraw dotyczących gminy.

Jako pierwsza głos zabrała Sekretarz Gminy p. Lucyna Zawiszewska, która jest także Pełnomocnikiem Wójta do spraw Szarży pod Krojantami. Przedstawiła harmonogram oraz poinformowała o ważnych kwestach dotyczących tego wydarzenia. Na koniec zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału w tegorocznej Szarży pod Krojantami, która odbędzie się 1 września.

DSCN2161

O sprawach kulturalnych poinformowała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Justyna Rząska. Poinformowała o wielu wydarzeniach, które odbędą się w okresie letnim w Gminie Chojnice. Do najważniejszych zaliczyć można m.in. Kosznajderię, cykl wykładów oraz warsztatów lokalnych twórców, projekt dot. drzew, w tym wykład z dendrologiem oraz warsztaty (w Racławkach). Mieszkańcy gminy liczyć mogą na liczne koncerty oraz Jarmark Ekoturystyczny „Czym Chata Bogata”. W naszej gminie odbywać się będą również liczne imprezy sportowe, a dla mieszkańców miejscowości Charzykowy czekają w wakacje 2 projekcje w kinie letnim.

DSCN2165

Następną osobą, która zabrała głos był p. Łukasz Kwiatkowski - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. Zrelacjonował on udział Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Do pożarniczo – sportowej rywalizacji stanęło 12 jednostek OSP Gminy Chojnice (razem 18 drużyn, 138 zawodniczek i zawodników).

DSCN2170

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Chojnice p. Zbigniew Szczepański. Poinformował, że w ramach realizacji porozumienia dot. infrastruktury rowerowej, w przyszłym roku zaprojektowane będą 3 ścieżki rowerowe: w Ogorzelinach, Sławęcin-Dąbrówka, Sławęcin-Obrowo. W najbliższych dniach, wspólnie z dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty p. Anitą Sznajder, prowadzić będą rozmowy w celu uruchomienia połączenia autobusowego z Jerzmionek do Ogorzelin, żeby dzieci mogły uczęszczać do szkoły w Ogorzelinach.

Kolejnym tematem była promenada w Swornegaciach. Gmina Chojnice planuje wybudować 1,5 km odcinek promenady, o szerokości 2,5 m, o nawierzchni szutrowej wzdłuż rzeki Brdy. Przy promenadzie miałyby się znajdować lampy solarne, ławki oraz wiata. Prace projektowe miałyby się zakończyć we wrześniu 2025 roku, a sama realizacja inwestycji odbyła by się w 2026 roku.

DSCN2174

Wójt poruszył także temat remontu drogi Charzykowy – Małe Swornegacie. Poinformował, że przy pracach była miesięczna przerwa spowodowana brakiem podbudowy w miejscowości Małe Swornegacie. W obecnej chwili prace ruszyły.

Na końcu głos zabrał Zastępca Wójta p. Janusz Szczepański, który zrelacjonował zebrania wiejskie, które odbyły się we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Chojnice, na których wybierano Sołtysów i członków Rad Sołeckich.

Poruszył temat PSZOK w Nowym Dworze i poinformował, że otwarcie punktu w pierwszą sobotę każdego miesiąca sprawdziło się i planuje się otwarcie punktu np. w dwie soboty w miesiącu.

Zastępca Wójta przedstawił ranking dotyczący Programu Czyste Powietrze i poinformował, że Gmina Chojnice uplasowała się na 4 miejscu w województwie pomorskim z 302 złożonymi wnioskami przez mieszkańców na wymianę źródeł ciepła.

Poinformował także o kursowaniu autobusów MZK i w weekendy będą uruchomione dodatkowe kursy do miejscowości Małe Swornegacie.

Przedstawił także problem wzmożonego ruchu na promenadzie w Charzykowach i że gmina może do zmniejszyć nawet dziesięciokrotnie. W tym celu mieszkańcy przyległych posesji nie będą mogli parkować swoich samochodów przy promenadzie oraz pomiędzy klubami żeglarskimi ChKŻ Chojnice i LKS Charzykowy postawiony zostanie szlaban uniemożliwiający wjazd na promenadę (za wyjątkiem dojazdu w celu zwodowania łódek lub na czas regat żeglarskich).

DSCN2175

Wyświetlony 193 razy Ostatnio zmieniany piątek, 05 lipiec 2024 08:07