wtorek, 25 czerwiec 2024 14:41
WÓJT GMINY CHOJNICE
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE - WYBORCZE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA ANGOWICE
W DNIU 4 LIPCA 2024 ROKU
O GODZINIE 17.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W ANGOWICACH 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 4 lipca 2024 roku, godz. 17:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa
  4. Wybory Sołtysa.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie zebrania.
 Wójt
/-/ Zbigniew Szczepański
Wyświetlony 159 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 27 czerwiec 2024 09:23