3. Bieg Drogą Dobra

piątek, 03 wrzesień 2021
Trzy wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i trzy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wnioski dotyczą: Kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Swornegacie. Zakres projektu obejmuje: przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Swornegacie, przebudowę i budowę przepompowni ścieków, przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przebudowę i rozbudowę Stacji uzdatniania wody Swornegacie, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej. Szacowana wartość zadania: 35 550 000,00 zł Termin realizacji: 2022 – 2024 Dofinansowanie: 33 772 500,00 zł (95%) Uporządkowania gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice – etap I.…

XXVI Jesienne Targi Ogrodnicze

czwartek, 02 wrzesień 2021

WAŻNY KOMUNIKAT

czwartek, 02 wrzesień 2021
WAŻNY KOMUNIKAT Na podstawie Uchwały Nr XXIV/418/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 2144) oraz w związku z rozpoczynającą się w miesiącu wrześniu zbiórką odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego informuję, że w/w odpady należy wystawić podczas organizowanych zbiórek objazdowych, tzw. „wystawek” w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie wywozu odpadów. Podczas organizowanych zbiórek objazdowych nie podlegają odbiorowi odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, do których należy zaliczyć takie odpady…
Informujemy, że uroczystości patriotyczno – religijne upamiętniające 82 rocznicę słynnej szarży pod Krojantami i wybuch II wojny światowej odbędą się w dniu 5 września 2021 r. wg następującego scenariusza. O godz. 1200  rozpocznie się uroczysta Msza Św. przed pomnikiem 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Po mszy będzie możliwość złożenia wiązanek i kwiatów pod pomnikiem.  

Zebranie Wiejskie - Ostrowite

piątek, 27 sierpień 2021

Zaszczep się

czwartek, 26 sierpień 2021

Baśka Kaszubska

wtorek, 24 sierpień 2021
W dniu 21.08.2021 r. w Klawkowie odbyło się zakończenie ligi gry w Baśkę Kaszubską sezon 2019/2020 oraz zagrano o Puchar Wójta Gminy Chojnice. Wyniki ligi Baśka Kaszubska sezon 2019/2020 przedstawiają się następująco: I miejsce – Kazimierz Rajski z Gniewu II miejsce – Grzegorz Dąbrowski z Gniewu III miejsce – Czesław Jaśkiewicz z Kłodawy Puchar Wójta Gminy Chojnice wśród Pań otrzymały: I miejsce – Mirosława Chrapkowska z Konarzyn II miejsce – Ludwika Pokojska z Klawkowa III miejsce – Krystyna Dolot z Rytla Puchar Wójta Gminy Chojnice wśród Panów otrzymali: I miejsce – Marek Jędrzejczyk z Nakła II miejsce – Ryszard Nęca…