piątek, 08 kwiecień 2022 14:32

Zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Pawłówko-Lipienice w dniu 20 kwietnia 2022 roku

WÓJT GMINY CHOJNICE
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA PAWŁÓWKO-LIPIENICE
W DNIU 20 KWIETNIA 2022 ROKU
O GODZINIE 18.00
W SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W PAWŁOWIE
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 20 kwietnia 2022 roku, godz. 18:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2021 rok.
  4. Wybory Sołtysa.
  5. Sprawy bieżące gminy i sołectwa, w tym m.in. program „Czyste Powietrze”, gospodarka odpadami, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków.
  6. Zakończenie zebrania.
 Wójt
/-/ Zbigniew Szczepański
Nie ma znaczenia skąd jesteś. W końcu każdy może grać na Mostbet pl i być może dzisiaj wygrasz.
Wyświetlony 3406 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 14 lipiec 2022 14:02