poniedziałek, 11 kwiecień 2022 12:30

Zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Angowice w dniu 21 kwietnia 2022 roku

WÓJT GMINY CHOJNIC
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA ANGOWICE
W DNIU 21 KWIETNIA 2022 ROKU
O GODZINIE 17.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W ANGOWICACH 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 21 kwietnia 2022 roku, godz. 17:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021 rok.
  4. Przyjęcie planu działania sołectwa na 2022r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej.
  6. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
  7. Sprawy bieżące sołectwa.
  8. Zakończenie zebrania.
 Wójt
/-/ Zbigniew Szczepański
Wyświetlony 2649 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 kwiecień 2022 12:33