czwartek, 14 kwiecień 2022 14:35

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Klosnowo w dniu 26 kwietnia 2022r.

WÓJT GMINY CHOJNICE
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA KLOSNOWO
W DNIU 26 KWIETNIA 2022 ROKU
O GODZINIE 17.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W KŁODAWIE 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 26 kwietnia 2022 roku, godz. 17:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021 rok.
  4. Przyjęcie planu działania sołectwa na 2022r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej.
  6. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
  7. Sprawy bieżące gminy i sołectwa.
  8. Zakończenie zebrania.
 Wójt
/-/ Zbigniew Szczepański
Wyświetlony 2562 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 14 kwiecień 2022 14:37