wtorek, 14 listopad 2023 12:44

logotyp z flagą

 

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice, zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Wsparcie mogą otrzymać członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

1/ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2/ osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną.

W związku z powyższym osoby, które chciałyby skorzystać z usług opieki wytchnieniowej są proszone o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – p. Marią Wierzbowską (pok. 09 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 2973496 wew. 362) lub pracownikiem socjalnym – zgodnie z obowiązującą rejonizacją https://gopschojnice.bip.gov.pl/rejony-opiekuncze/rejony-opiekuncze-dzial-pomocy-spolecznej.html

Więcej informacji na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Wyświetlony 86 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 listopad 2023 13:23